De Pubercoach als ‘missing’ link bij familierecht

Als pubercoach kom ik regelmatig in aanraking met jongeren die te maken hebben met echtscheidingsproblematiek.

Loyaliteitsconflicten, eenzaamheid, onzekerheid, een gebrek aan vanzelfsprekend begrip en veiligheid.

Om zo vroeg mogelijk jongeren en hun ouders te kunnen ondersteunen ben ik bemiddelaar/ouderschaps- en pubercoach bij echtscheidingen.
Sinds kort werk ik samen met echtscheidingsadvocaten en mediators. Met als doel het belang van kinderen voorop te stellen vanuit wederzijds begrip en vertrouwen.

Mijn missie: uit elkaar gaan met zo min mogelijk kinderleed.

Zet je kind niet schaakmat tijdens en na een echtscheiding.
familierecht

Als coach voor pubers zet ik zelfinzicht – zelfpotentieel – zelfbewustzijn – zelfregie centraal bij jongeren.
Als bemiddelaar zet ik het belang van de kinderen centraal bij ouders.