De Pubercoach oprichter van Pro Kid Divorce

Doordat ik veel kinderen in mijn praktijk krijg die moeilijkheden ondervinden na de scheiding van hun ouders, heb ik sinds november 2015 de coöperatie Pro Kid Divorce opgericht. Een Nieuwe manier van Echt scheiden waarbij het belang van kinderen voorop staat. In samenwerking met erkende vFas echtscheidingsadvocaten/mediators geef ik ouders adviezen over het verdeeld ouderschap. En coach ik kinderen om deze moeilijke fase in hun leven zo goed mogelijk door te komen.

Pro Kid Divorce is ontstaan doordat ik me realiseerde dat kinderen en jongvolwassenen in mijn praktijk met echtscheidingsproblematiek een hoop leed bespaard had kunnen worden. Ik wil niet alleen kinderen helpen in de nazorg maar ook kinderen ondersteunen voor en tijdens een scheiding zodat zij beter om leren gaan met alles wat een echtscheiding teweeg brengt. Zodat zij weerbaar zijn tijdens alle veranderingen en zich leren uitspreken over wat hen bezighoudt, tegenzit, dwarszit, in de weg loopt, pijn doet, angstig of verdrietig maakt.

Zij hebben immers alles nog tegoed. Ook wanneer het leven tegenzit.

PRO KID DIVORCE website

www.pro-kid-divorce.nl