Een echtscheiding is het einde van de puberteit. Of niet?

Met deze stelling ging ik vorige week aan boord van de SS Rotterdam.
Om op dit fantastische schip twee workshops te geven aan familierecht advocaten/mediators op het vFas Congres 2018.

Pubers en echtscheiding zijn moeilijk verenigbaar.
De puberteit kent een ontwikkeling die alle ruimte nodig heeft.
Vooral op emotioneel gebied.

Het is een levensfase waar geen ruimte is voor andermans emoties of sores. Pubers hebben al genoeg aan zichzelf.
Het is een ontwikkelingsperiode waarbij het kind het centrum van haar/zijn bestaan opeist en van de omgeving verwacht daar rekening mee te houden.
Het is een transitieperiode. Niet alleen voor de puber op weg naar volwassenheid. Ook voor ouders die het ‘voorleven’ als opvoeder moeten verruilen vóór de rol als ‘begeleider’ die naast het kind komt te staan in plaats van voor het kind.

Wanneer ouders gescheiden zijn of gaan scheiden is dit een extra moeilijke fase voor alle betrokkenen.
Het losmaken van je ouders behoeft een veilige basis.

Binnen een gescheiden ouderlijk thuis kan die puberteit daarom verdomd lastig zijn.

Thema’s die tijdens de workshop aan de orde kwamen:

* Hoe herken je als ouder pubergedrag en afwijkend gedrag dat afgeleid kan worden door de gevolgen van de scheiding?

* Hoe blijf je in verbinding met je puber?

* Hoe communiceer je met je puber over onderwerpen die pijn doen?

* Hoe bewaak je als ouders je grenzen tijdens en na een echtscheiding?

* Hoe rijm je de wensen van je puber met jouw eigen verwachtingen als ouders?

Zij hebben alles nog tegoed met hun beide ouders naast hen.

Voor iedereen die daar meer over wil weten geef ik in-house lezingen om mijn kennis en praktijkwetenschap te delen.
Je kunt gebruik maken van deze kortingsflyer en contact opnemen via mijn contactpagina.
Deze flyer is nog geldig tot 1 september 2018.