“Ik ben het reservekind”

“Wanneer niemand kan, dan vragen ze mij. Ik ben het reservekind.”

(een meisje van 11 jaar oud) 

Een bijzonder pienter en eigenzinnig meisje dat haar weg probeert te vinden binnen het ‘geweld’ van meisjesgroepsgedrag in de klas.

Sommige kinderen zitten in de ‘wachtstand’ van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs. Gewoonweg omdat ze even niet passen binnen de context waarin zij zich begeven.

Een hardnekkig gegeven en hobbel in het leven.
Weerstand die kinderen ervaren en zullen moeten overbruggen.

Ditzelfde geldt voor steeds meer kinderen die in de ‘wachtstand’ zitten van het middelbaar onderwijs naar hun volgende stap. Zij willen en kunnen wel maar weten nog niet hoe.

Misfits, die gesteund moeten worden in hun zijn, kunnen en perspectief voor de toekomst.
Zij komen hoe dan ook op hun plek.
Het duurt alleen wat langer en is verre van eenvoudig.

Maar het loont wanneer zij de juiste mensen op hun pad treffen, die hen de power geven en aanspreken op hun eigen veerkracht om door te gaan en geloof te hebben en houden in henzelf.
Zij maken uiteindelijk het verschil. 

Meta Herman de Groot